RÄCKVIDD OCH FÖRBRUKNING

Förklaring av begrepp

NEDC är den gamla mätmetoden och testcykeln som alla biltillverkare tidigare använde för att ange förbrukning och CO2-utsläpp. Detta var en mycket optimistisk mätmetod, och de allra flesta fann att dessa siffror var dåligt matchande med verkligheten.

WLTP ger en mer korrekt bild.

Den nya WLTP-mätmetoden är mycket mer realistisk, och det är inte ovanligt att elbilsanvändare rapporterar bättre räckvidd i praktiken än den angivna siffran.

WLTP är alltså mer realistisk än NEDC men fortfarande finns det flera element att överväga. WLTP-cykeln består av flera olika tester. Några av dessa passar inte perfekt med svenska förhållanden. En viktig punkt här är till exempel att körcykeln i WLTP Combined även omfattar körning i hastigheter upp till 130 km/h, vilket är förbjudet på svenska vägar. WLTP Urban/City cykeln är en annan variant, som bättre matchar körning i stadsmiljö och lägre hastigheter. Våra specifikationer anger båda intervallerna, Blandad/Combined och Stads/Urban.

Testa räckvidden själv

Den faktiska räckvidden på din elbil, stämmer inte alltid överens med uppgiven WLTP-räckvidd.

Det är viktigt att känna till att din körstil påverkar bränsleförbrukningen i stor utsträckning. Om du i huvudsak använder bilen för sträckor i närområdet eller enbart i stadstrafik kan den faktiska räckvidden bli längre än uppgiven WLTP-räckvidd.

På samma sätt kommer du som ofta kör på motorvägar i höga hastigheter, accelererar eller bromsar kraftigt att uppleva motsatsen – att räckvidden blir kortare än vad som anges.

Genom att testa intervallet mot ditt eget körmönster, kan du se hur långt du faktiskt kan köra innan bilen behöver laddas igen.

Lägre kostnader

Den idealiska utgångspunkten för en kommande elbilsköpare är ett körmönster som motsvarar genomsnittet för de svenska bilägarnas behov – upp till 80 – 100 kilometer per dag. Med en bra laddbox hemma kan du vara säker på en fulladdad bil varje morgon, och en oslagbar driftsekonomi! Om du kör mestadels på el som kommer från laddningen hemma kommer kostnaden per mil att vara lägre än om du kör på motsvarande fossila bränslen. Beräkningar visar också att de totala bilkostnaderna per år är betydligt lägre för en elbil än för en bil som kör på fossila bränslen.

Yttre faktorer

Räckvidden påverkas av hur mycket energi bilen förbrukar. Det är viktigt att vara medveten om att många yttre faktorer påverkar energiförbrukningen i en elbil.

Snö, regn och modd påverkar räckvidden negativt. Eftersom bilen får jobba hårdare för att ta sig fram går mer energi åt.

Yttertemperatur är en annan faktor som påverkar räckvidden. Ju kallare det är, desto kortare blir räckvidden. Batteriet är inte lika effektivt när det är kallt och även kupèvärmaren drar en hel del energi.

Som med alla biltyper påverkar även bilens vikt elförbrukningen – ju tyngre bilen är lastad desto mer energi går det åt att driva den.

Hur du kör din elbil är också en av dessa faktorer. Kör du fort och ofta accelererar eller bromsar kraftigt kommer du att påverka bilens räckvidd negativt. Ju lugnare och jämnare du kör, desto längre kommer du.

Däck

Bilens däck har stor inverkan på hur lång räckvidd bilen uppnår. Ett däck med högt rullmotstånd stjäl snabbt kilometer från räckvidden. Ett däck som rullar lätt drar mindre energi.

Tillräckligt tryck i däcken är en viktig faktor för att minska däckens rullmotstånd. Många kör med för lite luft i däcken och speciellt vid kallt väder sjunker däcktrycket så att rullmotståndet ökar – och därmed blir räckvidden kortare. Därför bör du hela tiden kontrollera att däcken har tillräckligt med lufttryck.

Valet av däck påverkar också räckvidden. Dubbfria däck ger till exempel lägre rullmotstånd än dubbdäck, och sommardäck rullar lättare än vinterdäck. Detta är en av anledningarna till att människor ofta upplever olika intervall under olika årstider.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vilken modell?

Välj en modell

Välj din återförsäljare

Välj en återförsäljare

Välj din återförsäljare

Välj en återförsäljare

Jag vill ha kontakt

Välj varför du vill ha kontakt

Din förfrågan

Din kontaktinformation

Vi delar inte din e-post med andra och du får bara information om Maxus från våra återförsäljare. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.