Webbplatsägare och kontaktinformation:

Denna webbplats drivs och ägs av:
RSA
Øvre Eikervei 77
3048 Drammen
Norge
Telefon: +47 32 21 88 90

Hantering av personuppgifter

Personlig information är all information och bedömningar som kan kopplas till dig som individ. Detta kan till exempel göras. vare sig det är namnet, bostadsorten, e-postadressen, kommunikationen, inköpshistoriken eller teknisk information du tillhandahåller när du använder våra onlinetjänster. I detta integritetsförklaring tillhandahåller vi dig information om hur vi använder och skyddar din personliga information och vilka integritetsrättigheter du har.

Vilken information har vi?

Genom att skicka ett kontaktformulär och upprätta ett potentiellt kundförhållande får vi din kontaktinformation som namn, adress, telefonnummer, e-postadress och all annan information som fylls i kontaktformuläret.

I händelse av avtal, förvarar vi också personlig information utöver bilinformation. Kunden ges möjlighet att samtycka till att ta emot kampanjinformation i olika kanaler via ett separat formulär. Denna information lagras centralt hos RSA.

Hur använder vi informationen?

Personlig information som kommer genom att fylla i kontaktformuläret eller när man skapar ett potentiellt kundförhållande används endast för kontakt med personen i fråga. Information som erhålls vid kontraktsteckningen används för att informera om säkerhetskampanjer, servicepåminnelser och EU-kontroll / PKK-kontroll. Om kunden har samtyckt till att ta emot kampanjinformation används dessa också som underlag för att skicka sådan information.

Dina integritetsrättigheter:

Inom ramen för tillämplig lag har du följande integritetsrättigheter:

 • Du har rätt att få ytterligare information om vår användning av din personliga information.
 • Du har rätt till en kopia av din personliga information.
 • Du har rätt att ha felaktig information om dig korrigerad.
 • Om det finns information som du tror behöver korrigeras kan du kontakta oss direkt.
 • Du har rätt att begära att din information tas bort om vi inte längre behöver den.
 • Du har rätt att begära att vi slutar använda din personliga information.
 • Under vissa omständigheter har du rätt att få personlig information till dig i ett format som låter dig överföra din personliga information till en annan organisation.
 • Du kan också ha rätt att få din personliga information överförs direkt från oss till organisationen.
 • Denna rätt gäller endast information som behandlas med automatiserade metoder och som är baserad på ditt samtycke eller som behandlas som en del av ett avtal med dig.
 • Denna rätt omfattar endast information som du har gett oss, antingen direkt genom till exempel registrering av användarkonton eller genererats genom din användning av våra tjänster.
 • Du har rätt att motsätta oss användning av din personliga information, till exempel genom att motsätta dig marknadsföring.
 • Du har rätt att inte bli föremål för automatiserade juridiska eller liknande beslutsprocesser (till exempel automatiserad kreditbedömning). Det finns undantag från de rättigheter som vi har beskrivit ovan.

Dessa undantag regleras av lagstiftningen och kan till exempel innebära att viss information inte lämnas eller att information inte kan raderas. Du kan få mer information om dessa undantag genom att kontakta oss eller Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Du kan utöva dina rättigheter och få mer information om de undantag och begränsningar som gäller genom att kontakta oss på personvern@rsa.no.

Om du tror att vi har behandlat din personliga information på ett sätt som inte är förenligt med våra sekretesslagar, hoppas vi att du kommer att kontakta oss så att vi kan svara på dig och lösa eventuella missförstånd.

Ändringar av integritetsförklaringen

Vi kan uppdatera sekretesspolicyn då och då. Du kommer att meddelas om betydande förändringar. Du hittar alltid den senaste versionen av vår integritetsförklaring på vår webbplats.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten datafil som lagras på din dator, surfplatta eller mobiltelefon. En cookie är inte ett program som kan innehålla skadliga program eller virus.

Hur webbplatsen använder cookies

Cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Cookies hjälper oss att få en översikt över dina besök på webbplatsen, så att vi kontinuerligt kan optimera och korrigera webbplatsens innehåll så att den kan anpassas efter dina önskemål och intressen. Cookies kan till exempel komma ihåg vad du har lagt till i din kundvagn vid tidigare besök på sajten, oavsett om du är inloggad samt vilket språk och valuta du vill att webbplatsen ska visas. Vi använder också cookies för att rikta in annonser mot dig på andra webbplatser. I huvudsak används cookies som en del av vår lösning så att innehållet som visas är så relevant som möjligt för dig.

Hur länge lagras cookies?

Hur länge cookies lagras på din enhet kan variera. Lagringstiden räknas från förra gången du besökte webbplatsen. Cookien raderas automatiskt efter att tiden har gått ut. Nedan kan du se en komplett lista över cookies.

Hur man avvisar eller tar bort cookies

Du kan när som helst avvisa cookies på din dator, surfplatta eller telefon genom att ändra dina webbläsarinställningar. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Om du ändrar inställningarna, observera att vissa funktioner och tjänster kanske inte fungerar korrekt.
Du kan välja bort cookies från Google Analytics här.
Det är möjligt att välja bort vissa annonsnätverk som delar information över olika nätverk här.

Ta bort cookies

Cookies som du tidigare har accepterat kan ta bort senare. Om du använder en dator med en nyare webbläsare kan du ta bort cookies med snabbtangenterna: CTRL + SHIFT + Delete.

Om snabbtangenterna inte fungerar eller om du använder MAC ska du först ta reda på vilken webbläsare du använder och sedan klicka på relevant länk:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Flash cookies
 • Apple
 • Android
 • Windows 7

Kom ihåg: Om du använder flera webbläsare måste du ta bort cookies individuellt.

Personvern

Hjemmesidens eier og kontaktopplysninger:

Denne hjemmeside er drevet og eiet av:
RSA
Øvre Eikervei 77
3048 Drammen
Telefon: +47 32 21 88 90

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er alle opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan f.eks. være navn, bosted, e-postadresse, kommunikasjon, kjøpshistorikk eller teknisk informasjon du gir fra deg når du bruker våre nettjenester. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

Hvilke opplysninger har vi?

Ved innsendelse av kontaktskjema og etablering av et potensielt kundeforhold får vi tilgang dine kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelt andre opplysninger som fylles ut i kontaktskjemaet.

Ved en eventuell kontraktsinngåelse, tar vi også vare på personopplysninger i tillegg til bilopplysninger. Kunden får mulighet til å gi samtykke til å motta kampanjeinformasjon i ulike kanaler gjennom et eget skjema. Disse opplysningene lagres sentralt hos RSA.

Hvordan bruker vi opplysningene?

Personopplysninger som kommer som følge av utfyllelse av kontaktskjema eller ved opprettelsen av et potensielt kundeforhold brukes kun til kontakt med vedkommende.
Opplysninger innhentet ved kontraktsinngåelse brukes til å informere om sikkerhetskampanjer, påminnelser for service og EU-kontroll/PKK-kontroll. Hvis kunden har gitt samtykke til å motta kampanjeinformasjon, brukes disse også som grunnlag for utsendelse av slik informasjon.

Dine personvernrettigheter:

Innenfor rammene av gjeldende lovgivning, har du følgende personvernrettigheter:

 • Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.
 • Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.
 • Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet. Dersom det er opplysninger du mener må rettes kan du kontakte oss direkte.
 • Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.
 • Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.
 • Du har under enkelte omstendigheter rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en annen organisasjon. Du kan også har rett til å få personopplysningene dine overført direkte fra oss til organisasjonen. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Denne retten omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel registrering av brukerkonto eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester.
 • Du har rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for eksempel ved å motsette deg markedsføring.
 • Du har rett til å ikke være underlagt automatiserte beslutningsprosesser med rettslig eller lignende virkning (for eksempel automatisert kredittvurdering). Det er unntak fra rettighetene vi har beskrevet over. Disse unntakene følger av lovgivningen og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger eller at opplysninger ikke kan slettes. Du kan få mer informasjon om disse unntakene ved å kontakte oss eller Datatilsynet.
 • Du kan utøve rettighetene dine, og få mer informasjon om hvilke unntak og begrensninger som gjelder ved å kontakte oss på personvern@rsa.no.

Dersom du mener at vi har behandlet personopplysningene dine på en måte som ikke er i samsvar med personvernlovgivningen, håper vi at du kontakter oss, slik at vi kan gi deg svar og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden vår.

Hva er en cookie?

En cookie er en liten datafil som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din. En cookie er ikke et program som kan inneholde skadelige programmer eller virus.

Hvordan nettsiden bruker cookies

Cookies er nødvendig for å få nettsiden til å fungere. Cookies hjelper oss å få en oversikt over besøkene dine på nettstedet, slik at vi fortløpende kan optimere og rette innholdet på nettstedet slik at det kan tilpasses dine ønsker og interesser. Cookies kan f.eks, huske hva du har lagt i handlekurven ved tidligere besøk på siden, om du er innlogget samt hvilket språk og valuta du vil at nettstedet skal vise. Vi bruker også cookies for å målrette annonser til deg på andre nettsider. I hovedsak brukes cookies som en del av vår løsning slik at innholdet som vises er så relevant som mulig for deg.

Hvor lenge oppbevares cookies?

Hvor lenge cookies oppbevares på enheten din kan variere. Oppbevaringstiden regnes fra den siste gangen du var inne på nettsiden. Cookien slettes automatisk etter tidens utløp. Nedenfor kan du kan se en komplett liste over cookies.

Slik avviser eller sletter du cookies

Du kan til enhver tid avvise cookies på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen din ved å endre innstillingene i nettleseren din. Hvor du finner innstillingene, avhenger av hvilken nettleser du bruker. Hvis du endrer innstillingene, må du være oppmerksom på at enkelte funksjoner og tjenester kanskje ikke fungerer slik de skal.
Du kan velge bort cookies fra Google Analytics her.
Det er mulig å velge bort enkelte annonsenettverk som deler opplysninger på tvers av forskjellige nettverk her.

Sletting av cookies

Cookies som du tidligere har akseptert kan slette senere. Benytter du en PC med en nyere nettleser, kan du slette cookies ved å bruke hurtigtastene: CTRL + SHIFT + Delete.
Hvis hurtigtastene ikke virker, eller hvis du bruker MAC, må du finne først ut hvilken nettleser du bruker og deretter klikke på relevant link:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Flash cookies
 • Apple
 • Android
 • Windows 7

Husk: Hvis du bruker flere nettlesere, må du slette cookies hver enkelt.