För lastutrymmets högra bakvägg. Tillgänglig med kroksats

600732 (LWB)
900755 (SWB)
KST860.0888 Krokset - Består av 28 delar som täcker de flesta behov