Fäste för stabil säkring av last. Ger även en extra fästpunkt.

HTS11009163 Lasthållare