Med plats för en cykel på upptill 20 kg. Hållarens vikt: 4,2 kg.

THULE598001 Cykelhållare