Med plats för en cykel på upp till 20 kg. Hållarens vikt: 8,2 kg.

HTS8002124 Cykelhållare