Garanti

Alla Maxus bilar kommer med en nybilsgaranti för du skall känna dig trygg.

Fabriksgaranti

Fabriksgarantin gäller i fem år efter bilens första leveransdatum eller maximalt körts 100 000 km. Garantin följer med även om bilen byter ägare. För att garantin ska gälla behöver bilen servas enligt Maxus serviceschema och med Maxus originaldelar, eller delar som uppfyller Maxus specifikationer.

Personvagnsgaranti

Om bilen blir skadad genom en yttre olyckshändelse, trafikolycka eller skadegörelse av tredje part inom tre år (från första registreringsdagen) tar personvagnsgarantin hand om reparationskostnaderna med avdrag för självrisk (gäller personbilar sålda och registrerade i Sverige).

Lackgaranti

Garantin omfattar delar av kaross och bärande chassikomponenter som utsatts för genomrostning. Garantins giltighet finner du i bilens dokumentation alternativt kontakta din Maxus återförsäljare för mer information.

Rostskyddsgaranti

Garantin omfattar delar av kaross och bärande chassikomponenter som utsatts för genomrostning. Garantins giltighet finner du i bilens dokumentation alternativt kontakta din Maxus återförsäljare för mer information.

Garanti på högspänningsbatteriet

Är giltig åtta år och maximalt 160 000km och garanterar att hälsotillståndet (SOH) på 70%. Undantaget EV80 som har en garanti på fem år och maximalt 100 000km.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vilken modell?

Välj en modell

Välj din återförsäljare

Välj en återförsäljare

Välj din återförsäljare

Välj en återförsäljare

Jag vill ha kontakt

Välj varför du vill ha kontakt

Din förfrågan

Din kontaktinformation

Vi delar inte din e-post med andra och du får bara information om Maxus från våra återförsäljare. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.